Netherlands Startpage
Image default
Internet

Mcse cursus

Mcse

De afkorting mcse staat voor Microsoft Certified Solutions Expert; een benaming die aangeeft over welke technische en professionele vaardigheden iemand beschikt. Daarbij wordt gedoeld op een breder kennisgebied dan alleen aan Microsoft gerelateerde kennis en expertise. Technische kennis van Microsoft oplossingen zijn daarbij echter wel van belang, maar er wordt uiteindelijk op een breder kennisgebied gedoeld wanneer verwezen wordt naar de mcse. Over het algemeen staat Microsoft wel bekend om haar verschillende programma’s, opleidingen en certificeringen die zij aanbiedt en kent. De verschillende termen en titels die verkregen kunnen worden, hangen uiteraard samen met deze aangeboden opleidingen en certificeringen. Microsoft is een immens Amerikaans bedrijf, dat in feite een breed scala aan computers gerelateerde producten ontwikkelt, verspreidt, licenseert en ondersteunt. Uiteraard staan zij voornamelijk bekend om hun software: Microsoft heeft verschillende softwarepakketten ontwikkeld en uitgebracht, waarop computers en PC’s kunnen draaien. Tegenwoordig zijn er zelfs smartphones die op de software van Microsoft kunnen draaien. Echter, naast het feit dat Microsoft het grootste softwarebedrijf ter wereld is, biedt zij dus steeds vaker extra producten en diensten, waarbij titels te behalen zijn zoals het eerder gerefereerde mcse. Mcse komt dus neer op een titel die men kan behalen door een bepaalde cursus of opleiding te volgen, waardoor men door Microsoft gecertificeerd expert wordt.

Mcse: professional en kennisexpert

Mcse vormt in feite een overkoepelende term voor gecertificeerde experts die een breed scala aan kennis en vaardigheden beheersen. Er bestaan onder de mcse titel verschillende certificeringen die gespecificeerd zijn per kennisgebied. Zo bestaan er mcse titels op het gebied van onder andere server infrastructuur, maar ook sharepoint of privat cloud. Per certificering die onder de mcse valt, bestaan er aparte opleidingen, cursussen en trainingen. Vaak zijn deze (korte) opleidingen gegoten in een cursuspakket van enkele dagen, die men klassikaal kan volgen. Om de mcse titel aan het einde van de opleiding ook daadwerkelijk toe te eigenen, wordt men getentamineerd op de behandelde stof en vaardigheden. Op deze manier kan men door Microsoft gecertificeerd expert worden, door de door Microsoft opgezette tentaminering te behalen. Dergelijke cursuspakketten inclusief toetsing kosten ruim geschat vaak 2000 tot 5000 euro, inclusief certificering. Wanneer men niet zeker is of het volgen van een dergelijk cursuspakket of het behalen van een dergelijk certificering die onder mcse valt iets voor hem is, kan er eerst een proefles gevolgd worden. Na deze proefles kan er daadwerkelijk besloten worden of een dergelijke Microsoftcursus of –training iets bij kan dragen of toe kan voegen (op zowel professioneel vlak als andere vlakken). De verschillende certificeringsprogramma’s die Microsoft aanbiedt, zijn vrijwel allemaal erg gericht op de cloud technologie. Omdat de cloud technologie over het algemeen een steeds grotere rol gaat spelen in de ICT en de technologie die bedrijven hanteren, speelt dit eveneens een relatief grote rol in de aangeboden trainingen en programma’s. Microsoft speelt hiermee als het ware in op het langzaamaan veranderende ICT-landschap, waarin nieuwe technologieën een dominerende rol innemen. De certificeringsstructuur van Microsoft kent drie niveaus; associate, expert en master. mcse certificeringen zijn de certificeringen op het gebied van ‘expert’, wat blijkt uit de benaming ‘Microsoft Certified Solutions Expert’. Het expertniveau zit tussen de andere niveaus in; het draait hierbij wel om een zeer gespecialiseerd niveau, een stuk hoger dan de basis. Echter, het masterniveau is het hoogst haalbare en vormt om die reden de top van het professionele kunnen binnen deze certificeringen. De Microsoft certificeringen, zoals mcse, geven een bepaalde status aan je kennis en ervaring op het informatie- en communicatietechnologiegebied. Het geeft status aan het vakgebied waarin je actief bent en aan het specifieke technologische vlak waarin je gecertificeerd bent volgens de maatstaven van Microsoft. Deze technologische vlakken zijn onder andere:

  • server infrastructuur
  • desktop infrastructuur
  • data platform
  • private cloud
  • business intelligence
  • messaging
  • communication
  • sharepoint

Draag bij aan je professionele verdieping

Wanneer het bedrijf waar je werkt dus bijvoorbeeld gebruik maakt van sharepoint of een bepaald data platform kan het van groot nut zijn om jezelf te specialiseren in één van deze technologische vakgebieden. Op die manier kun je aan de hand van zo’n mcse je bedrijf hogerop helpen op technisch vlak en de innovaties die continu aan de orde zijn gemakkelijk bijbenen en zelfs in goede banen leiden. Zeker wanneer er veel gewerkt wordt met Microsoft producten is het aan te raden een mcse te behalen op het vlak van het product waar veel mee gewerkt wordt. De verscheidene trainingen en cursusonderdelen kunnen je helpen meer inzicht en kennis te vergaren op dit specifieke gebied. Het kan hulp bieden bij je huidige baan, maar het kan je ook zeker voordelen bieden bij eventueel toekomstige banen. De mcse certificeringen zeggen nou eenmaal veel over je kennis en expertise op een concreet gebied. En niet zomaar een gebied, maar een relatief vaak in grote ondernemingen ingezet technologisch vlak. Op die manier zijn de certificeringen dus zeker een enorme bijdrage voor je professionele ontwikkeling en de presentatie van je vaardigheden en expertisegebied. Zo kun je je vaardigheden en kennis goed presenteren naar de buitenwereld, omdat de door jou behaalde certificering algemeen erkend is. Daarnaast zorgt de goede en professionele naam van Microsoft voor een extra laag in waarde van de benoeming tot expert. Twijfel niet en kies nu voor mcse trainingen of cursussen die je voorzien in een door Microsoft opgestelde certificering. Of dit nu is voor een toevoeging op professioneel of informeel vlak; het zal altijd, voor iedereen, een goede en waardevolle toevoeging kunnen vormen.

Voor meer info : bezoek website