Netherlands Startpage
Image default
Bedrijven

nen1010

Wat wordt er precies verstaan onder nen1010?

Er is een grote kans dat u nog niet eerder gehoord heeft van nen1010. Dit is ook niet zo verwonderlijk, aangezien het gaat om een gespecialiseerd proces wat gebruikt wordt in de bouw. Kortgezegd is nen1010 een reeks veiligheidsbepalingen die gebruikt worden in de bouw. Het zijn bepalingen die gebruikt worden in de elektrotechnische installatiebranche en ze worden gebruikt voor laagspanningsinstallaties. In België heet een soortgelijke richtlijn het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). De nen1010 normen zijn wetten te noemen, maar meer afspraken. Ze zijn samengesteld door mensen uit het vakgebied en de nen1010 normen zijn speciaal opgericht voor de praktijk. Het zijn praktische handvatten die ondersteuning en richting kunnen geven bij het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden. Het volgen van de nen1010 richtlijnen zorgt voor een veiligere werkomgeving en zorgt voor minder ongelukken op de werkvloer. Wanneer de nen1010 richtlijnen gevolgd worden, voldoet u aan de minimale veiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties aan moeten voldoen in zowel de woning- en de utiliteitsbouw en de industrie. De nen1010 richtlijnen is er een uit een serie richtlijnen waarvan het auteursrecht ligt bij NEN. Een andere richtlijn is bijvoorbeeld de nen3140, waar in beschreven staat hoe men veilig om kan gaan met de bedrijfsvoering van elektrische installaties. De nen1010 heeft geen wettelijke status, het zijn hooguit aanbevelingen. Het gebruik van de nen1010 normen wordt aanbevolen door vrijwel alle grote bouworganisaties, zoals de Woningwet, het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit. Iedere zoveel jaar komt er een nieuwe versie van de nen1010 normen op de markt, er worden dan kleine aanpassingen gedaan. Momenteel is de versie uit 2008 de laatste en meest gebruikte versie. De nen norm is van toepassing op vele gebieden, bijvoorbeeld:

  • woningbouw en kantoorbouw
  • terreinen en gebouwen bedoeld voor openbare of industriële doeleinden
  • terreinen en ruimtes bedoeld voor landbouw, tuinbouw of veeteelt
  • caravans, overnachtingsverblijven en de terreinen waarop deze zich bevinden
  • bouwterreinen, terreinen waarop tijdelijke tentoonstellingen of festivals plaatsvinden
  • jachthavens
  • buitenverlichting

Zoals u kunt zien, zijn er vele terreinen waarop de nen1010 normen van toepassing zijn en waar het aangeraden wordt deze normen te volgen in verband met de veiligheid. Enkele zaken die in de nen1010 norm behandeld worden zijn de verlichting, de diverse manieren van beveiligen, de ICT binnen een organisatie en de diverse meet- en regelfuncties die vaak aanwezig zijn in een gebouw. Deze dienen allemaal aan een aantal eisen te voldoen zodat ze veilig aangelegd kunnen worden, ze veilig gebruikt kunnen worden en ook de opslag van bijvoorbeeld informatie veilig zal zijn. Dit voorkomt ongelukken tijdens het aanleggen of tijdens het gebruik van diverse apparatuur en elektrotechnische mogelijkheden.

Hoe u zich op kunt geven voor een cursus nen1010

Uit de hierboven genoemde informatie blijkt dat het belangrijk is dat u als elektrotechnicus op de hoogte bent van de nen1010 normen voor uw eigen veiligheid en voor die van uw klanten. Om kennis te vergaren over de nen1010 norm kunt u uiteraard het boekwerk bestellen en zelf doornemen. Praktischer is om hier een cursus voor te volgen. Zo leert u niet alleen een stuk tekst uit het hoofd, maar leert u ook hoe veilig werken er in de praktijk uit ziet en wat u daar allemaal voor moet ondernemen. Deze training is bijvoorbeeld te volgen bij Ingenium Bedrijfsadvies. Zij zijn te vinden via het internet op www.ingeniumbedrijfsadvies.nl. Tijdens deze cursus leert u hoe u een elektrisch apparaat op verantwoorde wijze moet inspecteren en controleren of deze voldoet aan de gestelde normen. Tijdens de cursus leert u op praktische wijze hoe u de nen1010 normen in de praktijk brengt: u leert hoe u volgende normen inspecteert, controleert en rapporteert. Degenen die in aanmerking komen voor deze cursus werken met elektrische apparaten in diverse settingen en hebben minimaal een LTS of MTS-E opleiding gevolgd. Enige praktische ervaring en kennis van de nen normen zijn aan te raden. De cursus duurt slechts 1 dag, aan het einde van deze dag krijgt u een bewijs dat u deelgenomen heeft. Zo voldoen zowel u als medewerker en uw werkgever aan de door de Arbowet en Arbeidsinspectie gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid van kennis. Het is dus in het belang van uw eigen veiligheid dat u een dergelijke cursus eens in de zoveel jaren volgt. De cursussen van Ingenium bedrijfsadvies worden gegeven in Lexmond, wat ligt in de provincie Zuid-Holland. Het maximale deelnemers aan een cursusdag is vijftien, zodat u goede begeleiding en persoonlijke aandacht kunt verwachten van de cursusleiders.

Kijk voor meer informatie eens op de website

Voor meer informatie wordt aangeraden om eens een kijkje te nemen op de website van Ingenium. Naast een cursus voor de nen normen kunt u hier nog vele andere cursussen vinden die u als medewerker of als werkgever kunt volgen. U kunt hier ook meer informatie vinden over de hierboven genoemde nen1010 training. Zo vindt u hier bijvoorbeeld op welke dagen in het komende jaar de training aangeboden wordt. Tevens kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden. Zo kunt u zichzelf of uw medewerkers eenvoudig opgeven voor de cursus. Ook de kosten voor de training worden op de site vermeldt. Het is goed om te weten dat voor dergelijke cursussen vaak subsidies worden weggegeven. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de medewerkers van Ingenium. Zij staan u graag te woord met de vragen of opmerkingen die u heeft. U kunt contact met hen opnemen via het telefoonnummer of via de mail.

Voor meer info : bezoek website