Netherlands Startpage
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Amsterdam, 17 maart 2020

In deze roerige tijden kunnen zich momenten aandienen waarop er bij uw organisatie behoefte bestaat aan extra expertise, capaciteit en middelen rond de door- en uitstroom van een groep medewerkers.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u besluit te gaan herstructureren. Hoe kunt u medewerkers vrijwillig mobiliseren om extern op zoek te gaan naar een betrekking? Hoe kunt u effectief support geven aan medewerkers die door een noodzakelijke inkrimping op zoek moeten naar ander, soms minder passend, werk binnen of buiten de organisatie?

Een outplacementbureau biedt organisaties specifieke, professionele en betaalbare ondersteuning bij de beantwoording van deze vraagstukken: outplacement.

Waarom outplacement?

Onderzoek en praktijkervaring leert dat het organisaties vaak ontbreekt aan: specifieke expertise, tijd, een bruikbaar netwerk en professionele instrumenten om werknemers te begeleiden naar een nieuwe baan.

Met outplacement leveren outplacementbureaus een integrale oplossing voor de optimale inzet van personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Voordelen van een outplacementbureau

–      Professionele aanpak van employability vraagstukken

–      Zeer uitgebreid en vertrouwd netwerk (hr en legal) specialisten

–      Verlagen ontslagkosten

–      Procesmatige werkwijze

–      Efficiënte en effectieve (hr en legal) tijdsbesteding

–      Standaard operationeel in 2 weken

–      Goed werkgeverschap wordt bereikt

–      De werknemer verlaat de organisatie als ambassadeur

Doelstellingen outplacement

–      (Boventallige) medewerkers begeleiden naar nieuw werk (intern of extern)

–      Motivatie van betrokkenen en achterblijvend personeel waarborgen

–      Management ontzorgen

–      Doorvoeren besparingen

–      Basis leggen voor objectieve mobiliteit in de toekomst

De drie-eenheid die het succes van outplacement vormt zijn de volgende elementen:

  1. De projectmanager: een outplacementbureau beschikt vanuit haar jarenlange ervaring op het gebied van HRM over een groot netwerk aan ervaren specialisten op diverse gebieden.
  2. Ervaren HR professional: klankbord voor managemen en expert op gebied van mobiliteitsvraagstukken.
  3. De Backoffice: een outplacementbureau draagt zorg voor de volledige organisatie van de backoffice van het outplacement. De backoffice is verantwoordelijk voor ondersteuning bij het inplannen van trajecten, searchen, informatievoorziening en data entry. Uiteraard ondersteunen de medewerkers van de backoffice ook bij het ‘linken’ van het netwerk zoals coaches, psychologen, trainers, opleidingsinstituten, werkgevers, juristen etc.

Daarnaast biedt outplacement de mogelijkheid de volgende online testen in te zetten: persoonlijkheidstesten, beroepsanalyses, capaciteitentesten, 360° feedbacktesten en competentietesten.

https://www.outplacementverzekering.nl