Waar moet je opletten als je een bedrijf wilt kopen?

Netherlands-startpage

Waar moet je opletten als je een bedrijf wilt kopen?

Er is een aantal manieren waarop je een bedrijf kunt kopen. Een bedrijf kopen kan bijvoorbeeld via management buy out of via een buy in. Het is dan belangrijk om op een aantal zaken te letten. Bijvoorbeeld het personeel, lopende contracten en intellectueel eigendom.

Personeel

Naast de waarde van het bedrijf moet je ook bekijken wat je  met het personeel doet. In principe gaat personeel namelijk mee over bij de verkoop van een bedrijf. Maar dit kan worden voorkomen. Als je met de huidige eigenaar afspreekt dat de arbeidsovereenkomst volgens de juiste opzegtermijn wordt opgezegd, dan kan personeel toch worden ontslagen en hoeft dit niet per se mee overgenomen te worden.

Intellectueel eigendom

Over het algemeen zal een bedrijf onder dezelfde naam verder gaan en is een merknaam registreren niet meer nodig. Maar dan nog spelen meer zaken. Bijvoorbeeld de bestaande patenten of bijvoorbeeld kwekersrechten. Die moeten op waarde worden geschat en worden overgenomen. Een licentieovereenkomst opstellen kan ook, maar geniet niet altijd de voorkeur.

Lopende contracten

Lopende contracten moeten worden bestudeerd zodat een beeld kan worden gevormd van goodwill. Goodwill kan op verschillende manieren worden berekend, maar het blijft een schatting van toekomstige omzetten en winsten waaraan een prijskaartje wordt gehangen.

Lopende contracten kunnen ook risico’s met zich meebrengen en daarom is een degelijk due diligence onderzoek een vereiste als je een bedrijf gaat kopen, maar ook als je een bedrijf verkopen gaat is meewerken aan een dergelijk onderzoek aan te raden.

Juridisch advies

Naast veel financiële zaken wordt door de korte uitleg in dit artikel duidelijk dat goed juridisch advies van een advocaat of jurist moet worden ingewonnen. Een degelijke legal scan kan daar een onderdeel van zijn.

 

Voor meer info : bezoek website