Dit is een fijne manier om te onthaasten!

In ons dagelijks leven rennen en racen we vaak van de ene afspraak naar de andere. Sommige afspraken zijn verplicht, anderen maken we voor de lol, maar het gevolg hiervan is dat er nog maar weinig ruimte overblijft voor onszelf. Wie ben jij zonder de directe aanwezigheid van anderen? Wat voel jij zonder de aanwezigheid van anderen om je heen? Probeer eens te onthaasten!

Veel mensen vullen onbewust stiltes op door sociale afspraken in te plannen, de muziek of televisie aan te zetten of een podcast te luisteren, maar stilte kan je juist zoveel brengen. Door stilte kun je dichter bij jouw eigen gevoel komen, kunnen spontaan ingevingen opborrelen en kan jouw geest worden opgeladen.

Het ervaren van stilte op sommige momenten is gezond en eigenlijk een vorm van meditatie. Er zijn echter vele vormen van meditatie. Je kunt het alleen doen of in een groep, je kunt het thuis doen of juist tijdens een vakantie, je kunt je door klanken laten leiden of door een combinatie van klanken en een vertellende stem. Je kunt je focussen op jouw ademhaling, op jouw lichaam, de muziek, enz.

Bij een geleide meditatie word je aan de hand genomen ; je kiest een meditatie-opname uit op bijvoorbeeld Spotify of Youtube en je laat je meevoeren in de klanken, de melodie en de gesproken woorden. Je wordt uitgenodigd om stapsgewijs af te dalen in je eigen lichaam en te focussen op het hier-en-nu. Zeker als je het lastig vindt om te mediteren, kan deze ondersteuning doeltreffend zijn.

Wanneer je mediteert, dan zul je ervaren dat je steeds beter of langer in staat bent om te focussen op het ‘nu’, zonder dat je nog met gedachten bezig bent. Je ervaart een bewustzijn zonder dat gedachten domineren of aanwezig zijn. Je bent aanwezig, je voelt je aanwezig, en dat geeft rust. Probeer het eens voor jouzelf uit. Neem even tijd en ruimte voor jouzelf!

https://coachrobin.nl/