Netherlands Startpage
Image default
Zakelijk

Brexit; hoe je onderneming voor te bereiden?

De Brexit-onderhandelingen gaan mogelijk in de richting van een harde Brexit per eind oktober 2019. Naar verwachting zal een mogelijk uitstel van de Brexit, als dit al zou gebeuren, niet langer dan een paar maanden duren.

Uit enquêtes blijkt dat veel bedrijven met Britse activiteiten zich nog niet op een Brexit hebben voorbereid. Er zijn echter bedrijven die dit al wel hebben gedaan. Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en andere landen hebben “Brexit impact scans” online beschikbaar gesteld, waar de mogelijke impact met betrekking tot import, export, diensten en transport in het Verenigd Koninkrijk kan worden gecontroleerd. Een ander belangrijke reden om een lokale vennootschap op te richten is voor het terugvragen van BTW. Zo willen veel Britse dienstverleners actief in meerdere EU landen een Nederlandse BV oprichten met een virtual office. Ook moeten ondernemingen de ​​mogelijke impact op minder voor de hand liggende kwesties vergeten te checken, zoals privacyreglementen en intellectueel eigendom.

Er is nog veel onzekerheid over de uiteindelijk vorm van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Bedrijven worden daarom aangeraden om de voortgang van de Brexit-onderhandelingen te volgen. Hierna volgen een aantal punten waar aan gedacht moet worden. In het geval van het gebruik van een Brits importnummer om in de EU te importeren, moet dit worden vervangen door een nummer uit een ander EU-land. Het is ook erg belangrijk om commerciële voorwaarden te controleren, zoals Incoterms, die voor de handel worden gebruikt. Welke partij is verantwoordelijk voor de import? Voor bedrijven die actief zijn in de import en export met het Verenigd Koninkrijk is het verstandig om ervoor te zorgen dat deze over de capaciteit en kennis beschikken om exportdocumenten op te stellen. Voor sommige bedrijven die betrokken zijn bij import en export is het te overwegen om een ​​voorraad dicht bij haar clienten aan te leggen. Dit kan helpen om in een scenario van een harde Brexit, waarbij de import en export tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdelijk stilvalt, te overleven.

Rome I en Rome II zijn EU-richtlijnen die het toepasselijke recht reguleren voor contractuele en niet-contractuele verplichtingen zoals bijvoorbeeld een ongeval. In een Verenigd Koninkrijk buiten de EU zullen de Rome I- en Rome II-richtlijnen wellicht komen te vervallen. In het geval dat de richtlijnen niet langer van toepassing zijn op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, zal er geen vrij verkeer van vonnissen meer zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten van de EU door middel van uitspraken van het Europes Hof van Justitie. Arbitrage kan hierbij uitkomst brengen, maar het kan zijn dat er specifieke dwingende wetten moeten worden voorzien bij de keuze van wettelijke voorschriften, of de overeenkomstige Britse wettelijke regels zijn van toepassing.

Voor Britse bedrijven met EU-gerelateerde licenties of financiering, zoals REACH voor chemische producten of EU-paspoorten voor financiële, bank- en verzekeringsactiviteiten, zal een Brexit de grootste impact hebben. De meeste hebben al diverse EU-steden vergeleken om naar toe te verhuizen of een groepsmaatschappij op te zetten. Voor de bedrijven die dat nog niet deden, is het nu de hoogste tijd om actie te nemen en binnen de EU een nieuw onderneming op te zetten.

ABiLiTieS Trust | Corporate Services biedt support bij het opzetten van uw Nederlandse vestiging.

https://www.abilitiestrust.nl